Soodus!

Plastifikaator Premium Bet-Mix 5 l

13.00

Betooni ja mörtide plastifikaator Bet Mix
Üldine
BetMix on kombineeritud koostisega efektiivne plastifikaator. Tänu mitmekülgsele toimele paraneb peale segu homogeensuse ja töödeldavuse ka veetihedus, suureneb tugevus ning külmutuskindlus. Õhumullide hulk segus ei suurene, samuti ei pikene tardumisaeg.
BetMix kasutamine segus tagab;
– Segu väiksema veevajaduse sama töödeldavuse juures
– Suurema alg ja lõpptugevuse, veepidavuse ning külmutuskindluse
– Kõrgendatud vastupidavuse kemikaalide toimele ning mehaanilistele vigastustele
– Parema pumbatavuse, paigaldatavuse ja viimistletavuse
Kasutades plastifikaatorit BetMix võib saavutada vahemikus 7 päeva kuni 1 aasta betooni survetugevuse kuni 25 % ja paindetugevuse 10 % suurenemise. BetMix kasutamisega väheneb ka kahanemispragude tekkimise oht, oluliselt paraneb segu voolavus ning suureneb nii survetugevus kui ka paindetugevus. Talvisel ajal saab parima tulemuse kasutades plastifikaatorit BetMix koos külmalisandiga BetAc. BetMix ei sisalda segu omadusi kahjustavaid kloriide !

Betooni ja mördisegu valmistamine
BetMix lisada segusse koos veega või viimase komponendina. Parima tulemuse saavutamiseks on soovitatav segu kasutada ühe tunni jooksul või lisada plastifikaator vahetult enne segu kasutamist. Erinevad lisandid on soovitatav doseerida segusse eraldi.
Plastifikaatori toime sõltub doseeritud kogusest. Soovitatava doseeringu ületamisel võib betooni või mördisegu tardumine mõnevõrra aeglustuda.

Doseering
Plastifikaatori BetMix doseering on 0,12 – 0,30 l 50 kg tsemendi kohta segus. Kasutades plastifikaatorit BetMix koos kivinemise kiirendajaga BetAc on viimase täiendav doseering 0,5 l 50 kg tsemendi kohta. Orienteeruv tsemendipasta tardumise algus kasutades ainult plastifikaatorit soovitatud koguses on 400 min. (Kõrgtugev tsement, v/ts = 0,40, +23ºC), koos lisandiga BetAc aga samadel tingimustel 340 min.
BetMix on valmis lisand. Mitte lahjendada ega segada teiste betoonilisanditega

Tehnilised andmed
Värvus ja olek: pruun vedelik. Tihedus1,35 kg/dm. Ph 7

Pakend: 5L

Säilitamine BetAc säilib12 kuud suletud originaalpakendis, temperatuuril 20°C.

Toode on leeliseline, vältida sattumist silma ja nahale. Kontakti puhul pesta rohke vee ja seebiga. Kasutada kaitseprille ja kindaid. Vältida jääkide sattumist kanalisatsiooni või pinnasesse. Kasutatud taara viia selleks ette nähtud kogumiskohta.

Tasuta transport
Võrdle