Logi sisse Liitu

Ostukorv

Taganemisõigused

Otse24.ee e-poest ostetud toodete puhul on Teil õigus põhjust avaldamata lepingust taganeda (toode tagastada) 14 päeva jooksul alates ostetud toote kättesaamisest.
Tagastus on aktsepteeritav vaid tingimusel, kui toodet ei ole kasutatud ning sellel pole kahjustuste ega kasutamise jälgi ( suure mahukaaluga kaupu nagu ehituskivid ja ehitussegud tagastatakse eraldi kokkuleppeliselt).

Lepingust taganemiseks (toote tagastamiseks või ümbervahetamiseks) kirjutage vabas vormis korrektne taganemisavaldus, kus on ära märgitud arve number, kuupäev, tagastatud tooted (k.a. nimi-koodid-värvid, tagastamise põhjused), kindlasti lisage juurde panga nimi, arveldusarve omaniku nimi ja number. Lisage täidetud taganemisavaldus tagastatava toote juurde.

Lepingust taganemisel peate ostetud toote viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel taganemisavalduse esitamisest Otse24.ee’le tagastama.
Ostusumma hüvitamine tagastatud toodete eest toimub esimesel võimalusel, ent mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul alates toodete jõudmisest tagastamisaadressile. Tagastamisega seotud saatekulud tasub klient.

Toote ümbervahetamise soovi korral lähetame asendustoote teele niipea, kui ümbervahetamisele kuuluv toode on tagastamisaadressile jõudnud. Otse24.ee ei saa laoseisu muutumise tõttu alati garanteerida toodete ümbervahetamise võimalust. Toote ümbervahetamiseks valige välja asendustoode (eelnevalt veendudes, et see on e-poes olemas) ja kirjutage vahetuse soovist aadressile info@otse24.ee ja asendustoode broneeritakse Teie jaoks.
Kuni paki vastuvõtmiseni ei saa Otse24.ee toodete eest vastutust võtta, seetõttu soovitame tagastamisel valida tähitud posti teenus. Säilitage postitamisel saadav dokument postitamise tõestamiseks.

Lisaks eeltoodule on Teil õigus toote lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele, sh pöörduda oma õiguste kaitseks kaebusega Tarbijakaitseameti juures tegutsevasse tarbijakaebuste komisjoni tarbijakaitseseaduses sätestatud korras.
Tagastamiseks või ümbervahetamiseks määratud kaubad adresseerige:

Otse24.ee
info@otse24.ee
Tallinn

 

Telli ehitustööd