Krunt MD 16 , 10 L

59.00

MD 16 on põrandakruntaine, mis harjatakse vesilahusena aluspinnale enne Weberi või teiste tootjate tsementsegudega põranda tasandamist. Tegemist on stüreenakrülaatdispersiooniga, mis sisaldab pindaktiivseid koostisosi suurendamaks imbumist aluspinda. weber. vetonit MD 16 on mittetoksiline ja nakkub hästi erinevate aluspindadega, on vastupidav suurele leelisesisaldusele ning on püsivate omadustega vee suhtes, mistõttu on tulemuseks hea kleepuvus isegi märgades tingimustes. Kruntimine parandab tasandussegu naket aluspinnaga ning valguvust, takistab õhumullide teket ja tasandussegus oleva vee imendumist aluspinda. MD 16 kruntainet ei tohi segada põrandatasandussegude hulka. Antud tootelehes toodud andmed ei hõlma kõiki kruntainete kasutusvaldkondi.

Kulunorm 0,1-0,3 l/m².
Pakend 10 liitrit.

Võrdle