Placeholder

Tsementmört Silikaat, 1000 kg

119.00

Silikaat Tsementmört 100/300 kuivsegu, mis on mõeldud trepiastmete, tasanduskihtide jms. valmistamiseks. Valmissegu saamiseks tuleb kuivsegule lisada vaid vett.

* Aluspind peab olema puhas rasvast, nõest, tolmust, sooladest jms. naket takistavatest ainetest. Eemaldada naket takistavad ained – mustus, tolm, rasv jms.
* Tsementmört 100/300 25 kg kott segada 3 -4 liitri puhta veega.
Segada kuni segu täieliku märgumiseni. Lisatava vee kogust ei tohi ületada, sest see vähendab segu tugevust ja suurendab mahukahanemist. Valmis segu on kasutatav kuni 2 h. 25 kg kuivsegust saab 12…13 l valmissegu.
* Segu sobib kasutamiseks temperatuuril +5…+30 C. Värskelt valatud kihti tuleb kaitsta vihma, läbikülmumise jt. ohustavate mõjutuste eest. Järelhooldusena kastetakse pinda, vältimaks pinna kiiret kuivamist.
* Võib ärritada silmi, hingamisteid ja nahka. Vältida tolmu sissehingamist. Vältida toote silma sattumist. Silma sattumise korral loputada rohke veega ja pöörduda vajadusel arsti poole.

Tasuta transport
Võrdle